مگر چه ریخته ای در پیاله ی هوشم - - - - - - - - - - - - سعید بیابانکی

سه شنبه 1393/04/31
مگر چه ریخته ای در پیاله ی هوشم                    که عقل و دین شده چون قصه ها فراموشم

تو از مساحت پیراهنم بزرگ تری                          ببین نیامده سر رفته ای از آغوشم

چه ریختی سر شب در چراغ الکلی ام                  که نیمه روشنم از دور و نیمه خاموشم

همین خوش است همین حال خواب و بیداری        همین بس است که نوشیده ام ... نمی نوشم

خدا کند نپرد مستی ام چو شیشه ی می             معاشران بفشارید پنبه در گوشم

شبیه بار امانت که بار سنگینی است                    سر تو بار گرانی است مانده بر دوشم ....

نوشته شده توسط:ح. ك. حصاري| مورخه :سه شنبه 1393/04/31 | 20:13 | ساعت:لینک ثابت | موضوع: |

یک نفر باید زلیخا را بیاندازد به چاه - - - - - - - - - - - - - - - حامد عسگری

سه شنبه 1393/04/31
با من برنو به دوش یاغی مشروطه خواه             

عشق کاری کرده که تبریز می سوزد در آه

بعدها تاریخ می گوید که چشمانت چه کرد؟        با من تنها تر از ستارخان بی سپاه

 موی من مانند یال اسب مغرورم سپید              روزگار من شبیه کتری چوپان سیاه

 هرکسی بعد از تو من را دید گفت از رعد و برق    کنده ی پیر بلوطی سوخت نه یک مشت کاه

 کاروانی رد نشد تا یوسفی پیدا شود                 یک نفر باید زلیخا را بیاندازد به چاه

آدمیزادست و عشق و دل به هر کاری زدن         آدم ست و سیب خوردن، آدم است و اشتباه

نوشته شده توسط:ح. ك. حصاري| مورخه :سه شنبه 1393/04/31 | 20:10 | ساعت:لینک ثابت | موضوع: |

یکشنبه 1393/04/29

http://axgig.com/images/86759093793124953244.jpg

نوشته شده توسط:ح. ك. حصاري| مورخه :یکشنبه 1393/04/29 | 17:54 | ساعت:لینک ثابت | موضوع: |

غزل - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - فرامرز عرب عامری

یکشنبه 1393/04/29
من از خدا کــــه تـــو را آفرید ،  ممنونم               از آن که روح به جسمت دمید، ممنونم

از آن که مثل بت کوچکی تراشت داد                 از آن که طــرح تنت را کشید ممنونم

تو راه میروی اندام شهر می لرزد                      من از تمــام درختان بیـــد ممنونم

در این غروب ، در این روزهای تنهایـی                از اینکه عشق به دادم رسید، ممنونم

من از کسی که عزیز مرا به چاه انداخت             و آن کـــه آمد و او را خریـد ،  ممنونــــم

من از نگاه پریشان آن زلیخـــایی                        که خواب پیرهنم را درید، ممنونم

چقدر خوب و قشنگی! چقدر زیبایی!                 من از خدا کـــه تـــو را آفرید، ممنونم

نوشته شده توسط:ح. ك. حصاري| مورخه :یکشنبه 1393/04/29 | 17:52 | ساعت:لینک ثابت | موضوع: |

داستان کوتاه “داماد بیل گیتس”

چهارشنبه 1393/04/18
پدر: دوست دارم با دختری به انتخاب من ازدواج کنی.
پسر: نه من دوست دارم همسرم را خودم انتخاب کنم.

پدر: اما دختر مورد نظر من، دختر بیل گیتس است.
پسر: آهان!!! اگر اینطور است، قبول است.

پدر به نزد بیل گیتس می رود.


پدر: برای دخترت شوهری سراغ دارم.
بیل گیتس: اما برای دختر من هنوز خیلی زود است که ازدواج کند.

پدر: اما این مرد جوان، قائم مقام مدیرعامل بانک جهانی است.
بیل گیتس: اوه، که اینطور! در این صورت قبول است.

بالاخره پدر به دیدار مدیر عامل بانک جهانی می رود.

پدر: مرد جوانی برای سمت قائم مقام مدیرعامل سراغ دارم.
مدیرعامل: اما من به اندازه کافی معاون دارم!

پدر: اما این مرد جوان داماد بیل گیتس است!
مدیرعامل: اوه، اگر اینطور است، باشد.

و معامله به این ترتیب انجام می شود

نوشته شده توسط:ح. ك. حصاري| مورخه :چهارشنبه 1393/04/18 | 22:52 | ساعت:لینک ثابت | موضوع: |

افسوس ...

چهارشنبه 1393/04/04

نوشته شده توسط:ح. ك. حصاري| مورخه :چهارشنبه 1393/04/04 | 16:58 | ساعت:لینک ثابت | موضوع: |

حکایت های فانتزی

یکشنبه 1393/03/25
دﺧﺘﺮﯼ ﺳﻮﺍﺭ ﺍﺗﻮﺑﻮﺳﯽ ﺷﺪ ﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﯾﮏ ﺭﺍﻫﺐ ﺑﺎ ﺩﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﮑﺒﺮ ﺯﯾﺎﺩ ﺍﺯ ﺭﺍﻫﺐ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺭﺍﻫﺐ ﺑﺎ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻭ ﺷﺮﻡ ﺳﺮﯾﻊ ﺟﻮﺍﺏ ﺭﺩ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺯﻭﺩ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺷﺪ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻗﻀﯿﻪ ﺭﺍ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﻭ ﻧﺰﺩ ﺩﺧﺘﺮ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻭ ﮔﻔﺖ : ﻣﻦ ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺍﻭ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯽ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ... ﺍﻭ ﻫﺮ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﻪ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﯿﺮﻭﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ﺗﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﺒﺨﺸﺪ ﻭ ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻟﺒﺎﺱ
ﺑﭙﻮﺷﯽ،ﺁﻧﺠﺎ ﺑﺮﻭﯼ ﻭ ﺑﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺨﺸﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮ ﺍﻓﺎﺩﻩ ﺍﯼ ﭘﻮﺯﺧﻨﺪﯼ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﺮﻭ ﺭﻓﺖ ...
ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﻟﺒﺎﺱ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻓﺮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎﯼ ﺷﺐ ﺑﻪ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﻓﺖ ؛ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﺭﺍﻫﺐ ﺯﺍﻧﻮ ﺯﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺳﺖ ...
ﺩﺧﺘﺮ ﺟﻠﻮ ﺭﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺩﻋﺎﻫﺎﯼ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪﻩ ﺷﻮﯼ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ
ﺭﺍﻫﺐ ﺗﺮﺳﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭﻟﯽ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﺮﺩ ... ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺎﺭﺷﺎﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ ﺩﺧﺘﺮ ﭘﺮﯾﺪ ﻭ ﻣﺎﺳﮑﺶ ﺭﻭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﺳﻮﺭﭘﺮﺍﯾﺰ !!. ﻣﻦ ﻫﻤﻮﻥ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﺟﻮﺍﺏ ﺭﺩ ﺑﻬﻢ ﺩﺍﺩﯼ ...ﺩﯾﺪﯼ ﺣﺮﯾﻒ ﻣﻦ ﻧﺸﺪﯼ ... ﻣﻦ ﻫﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻢ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩ 
ﺭﺍﻫﺐ ﻫﻢ ﭘﺮﯾﺪ ﻭ ﻣﺎﺳﮑﺶ ﺭﻭ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﺳﻮﺭﭘﺮﺍﯾﺰ !!. ﻣﻨﻢ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺍﺗﻮﺑﻮﺳﻢ...
نوشته شده توسط:ح. ك. حصاري| مورخه :یکشنبه 1393/03/25 | 23:41 | ساعت:لینک ثابت | موضوع: |

میگن ....

یکشنبه 1393/03/25
 

میگن یه روزی روزولت، چرچیل، استالین برای خوردن شام دور هم جمع شده بودند یکی از سگای چرچیل میشینه و زل زده بوده به اونها
چرچیل میگه : میدونید چطور میشه این سس خردل تند و به خورد این سگ داد ؟
روزولت یه تیکه گوشت بر میداره و کمی سس خردل بهش میزنه میده به سگ، سگه گوشت ُ می خوره به سس که میرسه دیگه نمی خوره
استالین : میگه باید با زور این کارو بکنی انگشت شو سسی میکنه ُ و به زور سس و تو دهن سگ می ریزه سگ فرار میکنه و سس تف میکنه.
نوبت چرچیل که میشه میگه شما باید کاری کنید که خودش ” مجبور به خوردن بشه” بعد سس خردل و با انگشتش بر میداره و می ماله به مقعد سگ ، سگه در حالی که به خودش می پیچیه شروع میکنه به لیس زدن سس
بعد میگه : دیدید میشه ” زور ” را بدون زور زدن به “مردم” تحمیل کرد 
نوشته شده توسط:ح. ك. حصاري| مورخه :یکشنبه 1393/03/25 | 23:37 | ساعت:لینک ثابت | موضوع: |

ماجرای قطار

دوشنبه 1393/03/19

ﺩﺭ ﮐﻮﭘﻪ ﻗﻄﺎﺭﭼﻬﺎﺭ ﻧﻔﺮ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ..... ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎﺯ ,ﯾﮏﺳﺮﻫﻨﮓ ,ﯾﮏ ﺩﺧﺘﺮ , ﯾﮏ ﭘﯿﺮﺯﻥ !
ﺩﺭ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﻗﻄﺎﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﺗﻮﻧﻞ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﯾﮏ ﺻﺪﺍﯼ ﻣﺎﭺ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﯾﮏﺻﺪﺍﯼ ﺳﯿﻠﯽ ﺯﺩﻥ ﻣﯿﺎﯾﺪ ....Description: http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif
ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﺎﺭ ﺍﺯ ﺗﻮﻧﻞ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯿﺸﻮﺩ .... ﻫﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﻧﻔﺮﺳﺎﮐﺖ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﺧﻮﺩﺵ ﻧﻤﯿﺎﻭﺭﺩ ...Description: http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/65.gif
ﭘﯿﺮﺯﻥ ﺩﺭ ﺩﻟﺶ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ : ﺧﺎﮎ ﺗﻮ ﺳﺮﺗﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﯾﻨﺠﺎﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﻡ ﻣﯿﺮﯾﺪ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﻭ ﺑﻮﺱ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﻣﻨﻮﺑﻮﺱ ﻣﯿﮑﺮﺩﯾﺪ ﭼﮏ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﺩﯾﺪ ....
ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺭ ﺩﻟﺶ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ : ﺣﺘﻤﺎ ﮐﻮﺭﯾﻦ ﺩﯾﮕﻪ ﻣﻦ ﺑﻪﺍﯾﻦ ﮔﻨﺪﮔﯽ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﻡ ﻣﯿﺮﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺮﺯﻥﻣﺮﺩﻧﯽ ﺭﻭ ﺑﻮﺱ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﻣﻨﻮ ﺑﻮﺱ ﻣﯿﮑﺮﺩﯾﺪ .....
ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺩﺭ ﺩﻟﺶ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ (ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎﺯ ) : ﺁﺷﻐﺎﻝﺑﻮ ﮔﻨﺪﻭ ﺍﯾﻦ ﻋﻮﺿﯽ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﻭ ﺑﻮﺱ ﻣﯿﮑﻨﻪﭼﮑﺶ ﺭﻭ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮﺭﻡ....
ﻭ ﺍﻣﺎ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺩﺭ ﺩﻟﺶ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: ﭼﻪ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﯿﺪﻩﺁﺩﻡ ﮐﻒﺩﺳﺘﺸﻮ ﻣﺎﭺ ﮐﻨﻪ ﺑﺰﻧﻪ ﺯﯾﺮ ﮔﻮﺵ ﯾﻪ ﺳﺮﻫﻨﮓ

نوشته شده توسط:ح. ك. حصاري| مورخه :دوشنبه 1393/03/19 | 23:3 | ساعت:لینک ثابت | موضوع: |

فهرست مقالات حجت کجانی حصاری

پنجشنبه 1393/03/15

+ چاپ مقاله «خواجه نظام‌الملک و سیاست‌نامه» در نشریه‌ «همراه» در آذر 1380

- چاپ مقاله «نگاهی دیگر به رباعیات خیام» در نشریه «همراه» در دی 1380

- چاپ مقاله «جشن سده» در نشریه «همراه»، بهمن 1380

- چاپ مقاله‌ «موجودات موهوم در شاهنامه» در ماهنامه حافظ، شماره 27، فروردین 1385، ص 70

- چاپ مقاله «نقش دیوان اشراف در تاریخ بیهقی» در ماهنامه حافظ، شماره 30،  تیر 1385، ص 59

- چاپ مقاله «طالع‌بینی و به طالع کار کردن در شعر نظامی» در ماهنامه حافظ، شماره 39، فروردین 1386، ص 31

- چاپ مقاله «راه‌های ایجاد انگیزه در تدریس ادبیات فارسی» در مجله رشد راهنمایی تحصیلی، شماره 73، فروردین 1388،ص 46

-  چاپ مقاله «کروی بودن زمین در اشعار شاعران قرن‌های چهارم تا ششم هجری» در ماهنامه حافظ، شماره 73، مهر 1389،‌ ص 45 تا50

- چاپ مقاله «هزوارش: نخستین تأثیر پذیری زبان فارسی از عربی» در کتاب ماه ادبیات، شماره163، اردیبهشت 1390، ص 66 و 67

- چاپ مقاله «موجودات موهوم در شاهنامه» در کتاب «رازهای شاهنامه» تألیف، گردآوری یاسر موحدفرد، اردیبهشت 1390، صص 291- 327

- چاپ مقاله «ادبیات چیست؟» در هفته نامه «سخن روز» در شهرستان ورامین، اردیبهشت 1390

- چاپ مقاله «تفاوت‌های بدیع در بلاغت فارسی و عربی» در مجله همایش ملی راهکارهای توسعه بین رشته ای در حوزه زبان و ادبیات عربی دانشگاه یزد، 16 و 17 شهریور 1390، صص

- چاپ مقاله «کاربرد پیشوندهای پهلوی منفی‌ساز اسمی در شاهنامه فردوسی»، مجموعه مقالات همایش بین‌المللی بزرگداشت حکیم فردوسی در هزاره دوم شاهنامه ، دانشگاه سیستان و بلوچستان، 3 تا 5 دی ماه 1390، جلد سوم، صص

- چاپ مقاله «علل تشدید پذیری واژه‌های فارسی در شاهنامه فردوسی»، مجموعه مقالات همایش ملی هزارمین سال سرایش شاهنامه فردوسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، بهمن 1390، جلد دوم،

- چاپ مقاله «قائم مقام فراهانی و پیشگامی نثر فارسی» در مجله رشد زبان و ادب فارسی، بهار 1391،

- چاپ مقاله «تأثیرپذیری‌های زبان فارسی از عربی پیش از اسلام» در مجله همایش ملی ادبیات تطبیقی دانشگاه رازی کرمانشاه، 20 اردیبهشت 1391، جلد دوم، صص 1294 تا 1299

- چاپ مقاله «تشدید در زبان و ادبیات فارسی» در سایت دایره المعارف بزرگ اسلامی آذر ماه 1392

و...

نوشته شده توسط:ح. ك. حصاري| مورخه :پنجشنبه 1393/03/15 | 15:25 | ساعت:لینک ثابت | موضوع: |

نه ز خاکم نه ز آبم . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - مولانا

شنبه 1393/03/10
من اگر دست زنانم نه من از دست زنانم                            نـه از اینم نــه از آنم مـن از آن شهر کـلانم

نـه پـــی زمـر و قمــارم نه پی خمر و عقارم                        نـــه خمیـرم نـه خمارم نــه چنینم نه چنانم

من اگر مست و خرابم نه چو تو مست شرابم                      نه ز خاکم نه ز آبم نه از این اهــــل زمــــانم . . .

نوشته شده توسط:ح. ك. حصاري| مورخه :شنبه 1393/03/10 | 20:23 | ساعت:لینک ثابت | موضوع: |

رباعی

شنبه 1393/03/10
افکند مرا دلم به غوغا و گریخت                                      جان آمد و هم از سر سودا و گریخت
آن زهرهٔ بی‌زهره چو دید آتش من                                    بربط بنهاد زود برجا و گریخت

نوشته شده توسط:ح. ك. حصاري| مورخه :شنبه 1393/03/10 | 20:19 | ساعت:لینک ثابت | موضوع: |

از فراز ایران، سال 1355

جمعه 1393/03/09
بیش از 3 دهه پیش "جورج گرستر" یکی از بزرگترین عکاسان هوایی دنیا در سفری به ایران بخشی از طبیعت و معماری ایران را ثبت کرد.
 
"جورج گستر" عکاس سوئيسي، در سال 1355 در سفري پرمخاطره با همکاری شرکت هواپیمایی ایران ایر زيبايي‌هاي ايران را ثبت كرد و در سال 2011 پس از گذشت سه دهه آنها را در نمايشگاهي با نام «بهشت گمشده: ايران از آسمان» در لندن به نمایش گذاشت.
 
http://mj3.persianfun.info/img/93/3/Above-Iran/127645_944.jpg
 
آذربایجان
" گرستر" كه از پيشگامان عكاسي هوايي دنیا، درباره‌ي سفر حرفه‌اي خود و چگونگي گرفتن عكس‌هاي بي‌نظيري از ايران دهه‌ي 1970 اين‌چنين مي‌گويد: "در حالي كه بر فراز ايران سفر مي‌كردم، به اين فكر بودم كه مناظر فرهنگي و طبيعي سرزمين پارس با بيابان‌هاي نمكي و باغ‌هاي بهشتي‌اش براي تماشا از آسمان آفريده شده‌اند. آبادي‌هايش با قنات‌ها و آبراه‌هاي زيرزميني‌اش مثال بارز معماري بدون معمار هستند".
 
http://mj3.persianfun.info/img/93/3/Above-Iran/127647_260.jpg
 
ارگ بم
 
وي درباره‌ي سفرهاي هوايي خود نیز گفته است: "من تمام پروازها را با "دتريش هاف" كارشناس منطقه و باستان‌شناس آلماني انجام مي‌دادم. جاي او جلوي هواپيما پشت سر دو خلبان بود و من نزدیک در هواپيما، در قسمت مخصوص بار مي‌نشستم. حالت من براي عكاسي كاملا راحت نبود، اما ديد خيلي خوبي داشتم. از 11 آوريل 1976 تا 30 ماه مي 1978 بيش از صد پرواز (سيصد ساعت) داشتم. ما در برنامه‌ريزي‌مان تغيير فصل‌ها را تا حد امكان مدنظر قرار داده بوديم. اين امر موجب كشفيات شگفت‌انگيزي شد؛ بهار در ارتفاعات آذربايجان يكي از زيباترين مناظري است كه زمين در معرض ديد انسان قرار مي‌دهد. ما قصد داشتيم تمام نقاط كشور را پوشش دهيم، اما اين مساله به‌طور حتم از توان وسيله‌ي هوايي ما بيرون بود. چندبار تلاش كرديم از رشته كوه البرز عبور كنيم، اما موفق نشديم".
 http://mj3.persianfun.info/img/93/3/Above-Iran/127675_819.jpg
 
مقبره پیر بکران
"جورج گرستر" در حال حاضر در زوريخ سويس زندگي مي‌كند و به عنوان روزنامه‌نگار در روزنامه‌هاي سويسي و «نشنال جئوگرافيك» به فعاليت مي‌پردازد. تعدادی از عکس های هوایی او از ایران پیش از انقلاب را در زیر می بینید.
 
http://mj3.persianfun.info/img/93/3/Above-Iran/127673_296.jpg
 
مسجد امام اصفهان
نوشته شده توسط:ح. ك. حصاري| مورخه :جمعه 1393/03/09 | 18:54 | ساعت:لینک ثابت | موضوع: |

هجران - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - هوشنگ ابتهاج

سه شنبه 1393/03/06
حاصلی از هنر عشق تو جز حرمان نیست
آه ازین درد که جز مرگ منش درمان نیست

این همه رنج کشیدیم و نمی دانستیم
که بلاهای وصال تو کم از هجران نیست

آنچنان سوخته این خاک بلاکش که دگر
انتظار مددی از کرم باران نیست

به وفای تو طمع بستم و عمر از کف رفت
آن خطا را به حقیقت کم ازین تاوان نیست

این چه تیغ است که در هر رگ من زخمی ازوست
گر بگویم که تو در خون منی بهتان نیست

رنج دیرینه ی انسان به مداوا نرسید
علت آن است که بیمار و طبیب انسان نیست

صبر بر داغ دل سوخته باید چون شمع
لایق صحبت بزم تو شدن آسان نیست

تب و تاب غم عشقت دل دریا طلبد
هر تنک حوصله را طاقت این توفان نیست

سایه صد عمر در این قصه به سر رفت و هنوز
ماجرای من و معشوق مرا پایان نیست

نوشته شده توسط:ح. ك. حصاري| مورخه :سه شنبه 1393/03/06 | 16:41 | ساعت:لینک ثابت | موضوع: |

سه شنبه 1393/03/06

نوشته شده توسط:ح. ك. حصاري| مورخه :سه شنبه 1393/03/06 | 16:37 | ساعت:لینک ثابت | موضوع: |

غزل - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -"محمد علی بهمنی"

سه شنبه 1393/03/06
دل خوشم با غزلی ساده همینم کافیست                        تو مرا باز رساندی به یقینم کافیست                                
قانعم,بیشتر از این چه بخواهم از تو                                 گاه گاهی که کنارت بنشینم کافیست                             گله ای نیست من و فاصله ها همزادیم                            گاهی از دور تورا خوب ببینم کافیست
اسمانی,تو در ان گستره خورشیدی کن                            من همین قدر که گرم است زمینم کافیست
من همین قدر که با حال و هوایت گه گاه                           برگی از باغچه ی شعر بچینم کافیست
فکر کردن به تو یعنی غزلی شورانگیز                                که همین شوق مرا خوبترینم کافیست

نوشته شده توسط:ح. ك. حصاري| مورخه :سه شنبه 1393/03/06 | 16:33 | ساعت:لینک ثابت | موضوع: |

ما دو تا ...

سه شنبه 1393/03/06
باران و چتر و شال و شنل بود و ما دو تا…

جوی و دو جفت چکمه و گِل بود و ما دو تا…

وقتی نگاه من به تو افتاد، سرنوشت

تصدیق گفته‌های «هِگِل» بود و ما دو تا…

روز قرارِ اوّل و میز و سکوت و چای

سنگینی هوای هتل بود و ما دو تا

افتاد روی میز ورق‌های سرنوشت

فنجان و فال و بی‌بی و دِل بود و ما دو تا

کم‌کم زمانه داشت به هم می‌رساندمان

در کوچه ساز و تمبک و کِل بود و ما دو تا…

تا آفتاب زد همه جا تار شد برام

دنیا چه‌قدر سرد و کسل بود و ما دو تا،

از خواب می‌پریم که این ماجرا فقط

یک آرزوی مانده به دِل بود و ما دو تا…

نوشته شده توسط:ح. ك. حصاري| مورخه :سه شنبه 1393/03/06 | 16:28 | ساعت:لینک ثابت | موضوع: |

شعر - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ﻓﺮﺍﻣﺮﺯ ﻋﺮﺏ ﻋﺎﻣﺮﯼ

سه شنبه 1393/03/06
ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻣﯽ ﺭﻭﻡ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮﯼ ﮐﻪ ﺩﯾﺪﻣﺖ                      ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻢ ﺧﺮﯾﺪﻣﺖ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﯾﺪﻡ ﺍﯼ ﮔﻞ ﺯﯾﺒﺎ ﺷﮑﻔﺘﻪ ﺍﯼ                      ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻤﺎﻧﯽ ﻧﭽﯿﺪﻣﺖ
ﯾﺎﺩﻡ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻡ                    ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻧﮕﺎﻩ ﺗﻮ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻧﺪﯾﺪﻣﺖ
ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺪﯾﺪﻡ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ                           ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺁﻣﺪﻩ ﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪﻣﺖ
ﮔﺮ ﻣﻦ ﺧﺪﺍﺕ ﻣﯿﺸﺪﻡ ﺍﯼ ﻧﺎﺯﻧﯿﻦ ﻣﻦ                         ﺍﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻭﻗﺎﺭ ﻧﻤﯽ ﺁﻓﺮﯾﺪﻣﺖ
ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﭽﯿﻨﻢ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺯ ﺧﺎﮎ                     ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﭘﺮﻭﺭﯾﺪﻣﺖ
ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺍﻡ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺑﯽ ﻭﻓﺎﺋﯿﺖ                           ﺳﯽ ﺳﺎﻝ ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻤﺖ ﻭ ﻣﯽ ﺷﻨﯿﺪﻣﺖ
ﺁﺭﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪﺍﻧﯽ ﭼﻪ ﻣﯿﮑﺸﻢ                            ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻣﯽ ﺭﻭﻡ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮﯼ ﮐﻪ ﺩﯾﺪﻣﺖ

نوشته شده توسط:ح. ك. حصاري| مورخه :سه شنبه 1393/03/06 | 16:26 | ساعت:لینک ثابت | موضوع: |

شدم انگشت نما . . .

سه شنبه 1393/03/06

رسوای زمانه منم . . . 

نوشته شده توسط:ح. ك. حصاري| مورخه :سه شنبه 1393/03/06 | 16:23 | ساعت:لینک ثابت | موضوع: |

آمدم تا - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - " خالد نوری"

سه شنبه 1393/03/06

آمدم تا مست و مدهوشت کنم اما نشد                        عاشقانه تکیه بردوشت کنم اما نشد

آمدم تا از سر دلتنگی و دل واپسی                              گریه تلخی در آغوشت کنم اما نشد

آرزو کردم که یک شب در سراب زندگی                          چون شراب کهنه یی نوشت کنم اما نشد

نازنینم، نازنینم یاد تو هرگز نرفت از خاطرم                       آمدم تا این سخن آویزهء گوشت کنم اما نشد

شعله شد تا به دل خاکستر احساس تو                       لحظه یی رفتم که خاموشت کنم اما نشد

بعد از آن نا مهربانی های بی حد و حصر                       سعی کردم تا فراموشت کنم اما نشد

نوشته شده توسط:ح. ك. حصاري| مورخه :سه شنبه 1393/03/06 | 16:18 | ساعت:لینک ثابت | موضوع: |

غزل - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - محمدعلی بهمنی

سه شنبه 1393/03/06
تو را گم می کنم هر روز و پیدا می کنم هر شب                 بدین سان خوابها را با تو ، زیبا می کنم هر شب
تبـی این گاه را چون کوه سنگین می کند آنگاه                   چه آتشها که در این کوه برپا می کنم هر شب
تماشایی است پیچ و تاب آتش ها ؛.. خوشا بر من              که پیچ و تاب آتش را تماشا می کنم هر شب
مرا یک شب تحمل کن که تا باور کنی ای دوست                چگونه با جنون خود مدارا می کنم هر شب                       چنان دستم تهی گردیده از گرمای دست تو                       که این یخ کرده را از بیکسی ها می کنم هرشب
تمام سایه ها را می کشم بر روزن مهتاب                         حضورم را ز چشم شهر حاشا می کنم هر شب
دلم فریاد می خواهد ولی در انزوای خویش                        چه بی آزار با دیوار نجوا می کنم هر شب
کجا دنبال مفهومی برای عشق می گردی ؟                      که من این واژه را تا صبح معنا می کنم هر شب

نوشته شده توسط:ح. ك. حصاري| مورخه :سه شنبه 1393/03/06 | 16:15 | ساعت:لینک ثابت | موضوع: |

غزل عاشقانه - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -شهراد میدری

سه شنبه 1393/03/06
ﺍﯾﻦ ﭘﺪﺭ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻫﯽ ﻗﻬﻮﻩ ﭼﺮﺍ ﻣﯽ ﺭﯾﺰﺩ؟                        ﻗﻬﻮﻩ ﯼ ﺗﺮﮎ ﭼــــﺮﺍ ﺍﺯ ﻟــــﺞ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺭﯾﺰﺩ؟
ﺑﯽ ﺷﺮﻑ ﮐﺎﻓﻪ ﺑﻬﻢ ﺭﯾﺨﺘﻪ ﻭﻝﮐﻦﻫﻢﻧﯿﺴﺖ                      ﺩﻝ ﺟﺪﺍ ،ﺑﻮﺳـــﻪ ﺟﺪﺍ ،ﻋﺸـﻮﻩ ﺟﺪﺍ ﻣﯽﺭﯾﺰﺩ
ﺻﻒ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﭘﺸﺖ ﺩﻭ ﭘﻠﮑﺶ ﭼﻪﺑﻠﻨﺪ                      ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﺧﺎﺳﺘﻪ ﺍﻭ ﻫــﻢ ﮐــﻪ ﺑﻼ ﻣﯽ ﺭﯾﺰﺩ
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻣﺸﺘﺮﯼ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ                          ﺑﺲ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺧﻨﺪﻩ ﮐﻨﺎﻥ ﻧﺎﺯ ﻭ ﺍﺩﺍ ﻣﯽ ﺭﯾﺰﺩ
ﺷﮏﻧﺪﺍﺭﻡﮐﻪﻧﻪﻗﻬﻮﻩﺳﺖ،ﺷﺮﺍﺏﺍﺳﺖﺷﺮﺍﺏ                      ﺍﺭﮒ ﻫـــﻢ ﻟﺐ ﺯﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺮ ِ ﺟﺎ ﻣـــﯽ ﺭﯾﺰﺩ
ﻋﻮﺿﯽ ﺩﻟﺒﺮ ﻧﺎﮐﺲ ﺷﺪﻩ ﮐﺲ ﺟﺎﯼ ﺧﻮﺩﺵ                       ﻣﺎﻩ ﺩﺭ ﮐﺎﺳــﻪ ﯼ ﻫﺮ ﺑﯽ ﺳﺮ ﻭ ﭘﺎ ﻣﯽ ﺭﯾﺰﺩ
ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻡ ﺁﯼ ... ﺩﻭ ﭼﺸﻤﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﻭ ﺑﺒﺮ                             ﺍﺯ ﻗﺸﻨﮕﯽ ﺗﻮ ﺷﻬﺮﯼ ﺑﻪ ﻫﻮﺍ ﻣﯽ ﺭﯾﺰﺩ
ﺻﺪ ﻭ ﺩﻩ ؟ ﺑﻌﻠﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎ ..ﭼﻪﺧﺒﺮﻫﺴﺖﺁﻧﺠﺎ؟                        ﯾﮏ ﻧﻔــــﺮ ﺁﺗﺶ ﺩﺭ ﺳﯿﻨﻪ ﯼ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺭﯾﺰﺩ
ﺁﻩ .. ﺷﻬﺮﺍﺩ، ﺗﻮﯾﯽ؟ ﺑﻌﻠﻪ ﺷﻤﺎ؟ ! ﻣﻮﻟﻮﯼ ﺍﻡ                       ﻗﺮﻧﻬﺎ ﻫﺴﺖ ﮐـــﻪ ﺁﻥ ﭼﺸﻢ ، ﺑﻼ ﻣﯽ ﺭﯾﺰﺩ
ﮐﺎﻓﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﻦ ﻭ ﺳﻮﯼ ﺑﯿﺎﺑﺎﻥ ﺑﮕﺮﯾﺰ                                ﺩﺭ ﺳﮑﻮﺕ ﺗﻮ ﻣﮕﺮ ﺷﻤﺲ، ﮐﻼﻣﯽ ﺭﯾﺰد

نوشته شده توسط:ح. ك. حصاري| مورخه :سه شنبه 1393/03/06 | 16:1 | ساعت:لینک ثابت | موضوع: |

مژده بده - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - مولانا

سه شنبه 1393/03/06

مژده بده! مژده بده! یار پسندید مرا                       سایه ی او گشتم و او برد به خورشید مرا

جان بلا دیده منم، گریه خندیده منم                       یار پسندیده منم، یار پسندید مرا

کعبه منم، قبله منم، سوی من آرید نماز                   کان صنم قبله نما خم شد و بوسید مرا

پرتو دیدار خوشش تافته در دیده ی من                    آینه در آینه شد دیدمش و دید مرا

آینه خورشید شود پیش رخ روشن او                       تا به نظر خواه و ببین ک آینه تابید مرا

گوهر گم بوده نگر تافته بر فرق فلک                       گوهری خوب نظر آمد و سنجید مرا

نور چو فواره زند بوسه بر این باره زند                      رشک سلیمان نگر و هیبت جمشید مرا

چون سر زلفش نکشم سر ز هوای رخ او                 باش که صد صبح دمد زین شب امید مرا

پرتو بی کیف منم جان رها کرده تنم                       تا نشوم سایه ی خود باز نبینید مرا 

نوشته شده توسط:ح. ك. حصاري| مورخه :سه شنبه 1393/03/06 | 15:56 | ساعت:لینک ثابت | موضوع: |

آرزومند توام . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - هلالی جغتایی

سه شنبه 1393/03/06
آرزومـــند توام ، بنمـــای روی خویـــش را

ورنه از جانم برون کن ، آرزوی خویش را

                                               جان درآن زلف است ، کمتر شانه کن تا نگسلی

                                              هم رگ جان مرا ، هم تار موی خویش را هلالی جغتایی

نوشته شده توسط:ح. ك. حصاري| مورخه :سه شنبه 1393/03/06 | 15:51 | ساعت:لینک ثابت | موضوع: |

یاد باد ...

سه شنبه 1393/03/06
یاد دارم در غروبی سرد سرد
می گذشت از كوچه ی ما دوره گرد
داد می زد : كهنه قالی می خرم0
دسته دوم جنس عالی می خرم
كاسه و ظرف سفالی می خرم
گر نداری كوزه خالی می خرم
اشك در چشمان بابا حلقه بست
عاقبت آهی كشید بغضش شكست
اول ماه است و نان در سفره نیست
ای خدا شكرت ولی این زندگیست؟
بوی نان تازه هوشش برده بود
اتفاقا مادرم هم روزه بود
خواهرم بی روسری بیرون دوید
گفت اقا سفره خالی می خرید...؟

نوشته شده توسط:ح. ك. حصاري| مورخه :سه شنبه 1393/03/06 | 15:49 | ساعت:لینک ثابت | موضوع: |

زین همرهان سست عناصر دلم گرفت

چهارشنبه 1393/02/24
برای دومین بار است که مقاله «تشدید در زبان فارسی» را بدون کسب اجازه در سایت ها می بینم:

بار اول در تابستان 92 در سایت مجله رشد که به درخواست خودم از سایت برداشته شد و

بار دوم در اسفند 92 در مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی و به تبع آن در وبلاگهای آریا ادیب و ...

چه می توان کرد؟

این نیز بگذرد

نوشته شده توسط:ح. ك. حصاري| مورخه :چهارشنبه 1393/02/24 | 12:41 | ساعت:لینک ثابت | موضوع: |

چند تا نفس عمیق بکش

چهارشنبه 1393/02/24
گروه اینترنتی پرشین استار |   www.Persian-Star.org
نوشته شده توسط:ح. ك. حصاري| مورخه :چهارشنبه 1393/02/24 | 10:39 | ساعت:لینک ثابت | موضوع: |

ناصرالدین شاه و حاج ملاهادی

یکشنبه 1393/02/07
آورده اند که ناصرالدین شاه در سفر به خراسان، بر سر راه مشهد، در سبزوار اتراق کرد و در این شهر به دیدن حاج ملاهادی سبزواری رفت و با او به گفت و گو نشست.
در پایان نیز از وی درخواست کرد اجازه دهد عکاسباشی دربار که همراه همایونی بود، از او عکسی بگیرد.

ملا هادی که تاکنون ازعکاسی چیزی نشنیده و ندیده بود، پرسید: ماهیت عکس چیست؟
توضیح دادند که سایه ای است از شخص یا چیزی که بر روی کاغذی می افتد و باقی می ماند.
حکیم سبزواری منکر هرگونه امکان پذیری عکس برداری شد و گفت آنچه شما می گویید منطقا" و عقلا"محال است، زیرا ما آنچه که در فلسفه خواندیم و می دانیم وجود ظِلّ (سایه) قائم به وجود ذی ظِلّ (صاحب سایه) است. یعنی سایه تا وقتی هست که صاحب سایه باشد و به محض ازاله و از بین رفتن صاحب سایه، سایه از بین می رود. امکان ندارد "صورت جوهری"از اصل ماهیت آن جدا شود و به گونه ای "عرَض وارانه" بر روی فیلم عکاسی ظاهر شود. به تعبیر دیگر عرض قایم به جوهر است.
فیلسوف متفکر ما(جناب حاج ملا هادی سبزواری) به این نتیجه رسید که عکس گرفتن محال است و هرچه که دیگران در باره عکس گفته و شنیده اند وهم و خیال و اشتباه است!

 شاه و همراهان درماندند و ازپس قانع کردن حکیم برنیامدند، اما اصرارکردند که ایشان این بحث های منطقی و عقلی را کنار بگذارد و اجازه دهد عکاس باشی از ایشان عکسی بگیرد.
حکیم پذیرفت و روبروی دوربین عکاس باشی نشست و اکنون تنها تصویری که از ایشان باقی مانده، همان عکسی است که ایشان، وجود جابجایی عرَض را بدون صاحب عرَض (جوهر)} آن منطقا" و عقلا"محال می دانست...!!!!
 
Inline image 1
 

نوشته شده توسط:ح. ك. حصاري| مورخه :یکشنبه 1393/02/07 | 19:31 | ساعت:لینک ثابت | موضوع: |

دیدی ....

شنبه 1393/01/09

نوشته شده توسط:ح. ك. حصاري| مورخه :شنبه 1393/01/09 | 16:46 | ساعت:لینک ثابت | موضوع: |

شعر -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- قیصر امین پور

سه شنبه 1393/01/05
چرا مردم قفس را آفریدند ؟
چرا پروانه را از شاخه چیدند ؟
چرا پروازها را پر شکستند ؟
چرا آوازها را سر بریدند ؟.
پس از کشف قفس ، پرواز پژمرد
…سرودن بر لب بلبل گره خورد
کلاف لاله سر در گم فرو ماند
شکفتن در گلوی گل گره خورد
چرا نیلوفر آواز بلبل
به پای میله های سرد پیچید ؟
چرا آواز غمگین قناری
درون سینه اش از درد پیچید ؟
چرا لبخند گل پرپر شد و ریخت ؟
چه شد آن آرزوهای بهاری ؟
چرا در پشت میله خط خطی شد
صدای صاف آواز قناری ؟
چرا لای کتابی ، خشک کردند
برای یادگاری پیچکی را ؟
به دفتر های خود سنجاق کردند
پر پروانه و سنجاقکی را ؟
خدا پر داد تا پرواز باشد
گلویی داد تا آواز باشد
خدا می خواست باغ آسمان ها
به روی ما همیشه باز باشد
خدا بال و پر و پروازشان داد
ولی مردم درون خود خزیدند
خدا هفت آسمان باز را ساخت
ولی مردم قفس را آفریدند
نوشته شده توسط:ح. ك. حصاري| مورخه :سه شنبه 1393/01/05 | 14:52 | ساعت:لینک ثابت | موضوع: |
مطالب قدیمی‌تر